Enkelinsilta ja Pirunsilta Tartto

Enkelinsilta ja Pirunsilta Tartto ovat Toomemäelle johtavien katujen yli olevat kaksi siltaa, vuosilta 1816 ja 1913.

Enkelinsilta (viroksi “Inglisild”) sijaitsee Toomemäellä, ylittäen Lossi kadun, ja sitä rakennettiin vuosina 1814-1816, arkkitehti J.W. Krausen suunnitelmien pohjalta.

Silta korvasi valmistuessaan paikalla olleen aikaisemman väliaikaisen sillan.

Enkelinsilta Tartto

KUVA: Enkelinsilta kuvattuna sen Toomemäen puoleiselta osalta, Lossi kadulta. Sillan toisella puolella oleva latinankielinen teksti, “otium reficit vires” (suomeksi: “lepo palauttaa voimat”), kutsuu kävijän käyttämään Toomemäkeä levähtämis- ja palautumispaikkana.

Enkelinsilta Toomemäe Tartto

KUVA: Näkymä uusklassisen arkkitehtuurityylin Enkelinsillan päältä Tarton katedraalille johtavaan väylään läpi Toomemäen puiston.

Pirunsilta Tartto

KUVA: Pirunsilta kuvattuna sen ali menevältä Lossi-kadulta. Silta rakennettiin Romanovin dynastian 300-vuotisjuhlia varten, mistä johtuvat sillan julkisivusta löytyvät vuosiluvut 1613-1913.

Pirunsilta Toomemäe Tartto

KUVA: Näkymä Pirunsillan päältä kohti Tarton katedraalille johtavaa polkua.

Enkelinsilta jälleenrakennettiin kokonaisuudessaan vuonna 1913, jolloin siihen lisättiin taiteilija C. v. Wetter-Rosenthalin suunnittelema bas-relief kohokuvateos Tarton yliopiston ensimmäisestä rehtorista, G. Fr. Parrotista, omistustekstin kera.

Pirunsiltaan verrattuna Enkelinsilta on suurempikokoinen, ja myös suositumpi nähtävyys silmiinpistävän keltavalkoisen väripalettinsa ja uusklassisen tyylinsä ansiosta.

Sillan vironkielistä nimeä, “Inglisild”, pidetään kielitieteellisenä väännöksenä, johtuen siitä että siltaa ympäröivä puistoalue on toteutettu englantilaiseen tyyliin, ja viroksi sana englantilainen (“inglise”) on lähellä sanaa enkeli (“ingel”).

Pirunsilta (viroksi “Kuradisild”) rakennettiin puolestaan vuonna 1913 juhlistamaan Romanovien dynastian 300-vuotisjuhlallisuuksia (1613-1913).

Silta on omistettu keisari Alexander I:lle, jonka bas-relief kohokuva teos löytyy sillan Vallikraavi kadun puoleiselta julkisivulta.


Samaan tyyliin kuin Enkelinsillan kohdalla, myös Pirunsillan nimeä pidetään leikkinä sanoilla, sillä se rakennettiin Werner Maximillian Friedrich Zoege von Manteuffelin johdolla, ja hänen saksalainen sukunimensä kääntyy vapaasti suomennettuna sanoille “Miespiru”.