Espanjan elinkeinot

Espanjan elinkeinot tärkeimpiin muotoihin kuuluu muun muassa turismi, joka on kooltaan maailman neljänneksi suurin.

Taloutta on kuvannut varsinkin 2000-luvulla kiinteistörakentamisen keskeisyys, ja tämä sektori onkin esittänyt parhaimmillaan noin 16 % osuutta bruttokansantuotteesta ja 12% osuutta maan työvoimasta.

Maan talouselämän tärkeimpiin osioihin on myös 1990-luvulta kuulunut monikansalliset yhtiöt, jotka ovat laajentaneet toimintojaan varsinkin kulttuurillisesti läheisessä Latinalaisessa Amerikassa.

Espanja onkin itse asiassa toiseksi isoin ulkomainen sijoittaja Latinalaisen Amerikan maihin Yhdysvaltojen jälkeen.

Maa on yksi johtavia voimia uudistuvien energianlähteiden alueella, jossa Espanjalainen Iberdrola on maailman suurin uudistuvien energianlähteiden operoija.

Espanja on myös merkittävä transportaation ja kuljetusalan markkinoilla, josta osoituksena kuusi maailman kymmenen merkkittävimmistä kuljetusalan firmasta. mukaanlukien Ferrovial, ACS, OHL ja FCC.

Yksi maan talouskasvua edistäneistä tekijöistä oli entisen pääministeri Aznarin 1990-luvun loppua kohden tekemät uudistukset, jotka johtivat talouden kilpailun vapauttamiseen, valtion roolin vähentämiseen, ja sääntelyn purkamiseen.

Tämä johti talouskasvuun, jonka tuloksena per asukas bruttokansantuotteella mitattu talouden koko ohitti muun muassa Italian ja saavutti muun muassa Ranskan taloutta.

Tämä talouskasvu johti myös muun muassa siihen, että periodilla 1980-luvulta 2000-luvun puoleenväliin, Espanja oli toiseksi paras maa tuloerojen tasoittamisessa OECD maista.

Espanja on myös saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita naisten roolin työvoimassa parantamisen suhteen, ja nykyisellään naisten mukanaolo taloudessa on muun Euroopan tasolla.

Eri maan alueista merkittävimpiin per asukas bruttokansantuotteella mitattuihin alueihin kuuluvat Madrid, Navarre sekä Baskimaan autonominen maakunta, kuin myös Extremadura.

1990-luvun uudistuksiin joita entinen pääministeri José María Aznar ajoi kuului myös pääsy mukaan euromaiden joukkoon vuonna 1999.


Talouden heikkoihin kohtiin luetaan usein Espanjassa korkea inflaatio sekä suuri harmaan talouden järjestelmä, sekä koulutusjärjestelmä, jonka OECD luokittelee heikoimpien joukkoon kuuluvaksi kehittyneistä talouksista.