Itävallan uskonnot

Katsaus Itävallan uskonnot ja uskontokunnat jakoon, perustuen maan vuoden 2001 väestönlaskennan tuloksiin.

Vuoden 2001 väestönlaskennan kyselyn tulosten mukaan Itävallanasukkaista 74,1% luokittelee itsensä Roomalais-katoliseksi ja 4,6% kuuluvaksi johonkin protestanttisista kirkoista (mm. Confessio Augustana kirkkokunta).

Lisäksi noin 180 000 eli 2,2% määrittelee itsensä Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaksi, ja ns. Vanhakatolisella kirkolla on noin 15 000 jäsentä kyselyn (ladattavissa www.statistik.at nettisivustolta) perusteella, tai noin 0,2% maan väestömäärästä.

Suurin ei-Kristitty uskollinen yhteisö Itävallassa on Islaminuskoiset, johon luokkaan kuuluu noin 340 000 maan asukasta, eli noin 4,3% väestöstä, ja Islam on ollut vuodesta 1912 yksi virallisesti tunnustetuista uskollisista yhteisöistä maassa.

Noin 8 140 kyselyn mukaan kuuluu Juutalaisuuden uskon yhteisöön, ja heistä suurin osa, noin 7 000, asuu Wienin alueella Itävaltaa. Kyselystä poiketen Israelitischen Kultusgemeinde Wien (Juutalaisten Yhteisö Wien) (www.ikg-wien.at) ilmoittaa jäsenmääräkseen 15 000.

Buddhalaisuuden uskonto on ollut yksi virallisesti tunnustetuista uskollisista yhteisöistä Itävallassa vuodesta 1983, ja kyselyn mukaan tähän yhteisöön kuuluu 10 000 maan asukasta.

Hindulaisuuden uskontokuntaan puolestaan kuului vuoden 2001 väestölaskennan kyselyssä 3 629 asukasta.

Näiden lisäksi 20 000 Itävallan asukkaista on aktiivia Jehovan Todistajien jäseniä, ja heidän uskonnollinen yhteisönsä liitettiiin virallisesti tunnustettujen yhteisöjen joukkoon vuonna 2009.


Maan asukkaista noin 12% (noin 1 002 400 asukasta) ei kuulu mihinkään laillisesti tunnustettuihin Itävaltalaisiin uskontokuntiin.