Kansallinen kaupunkipuisto Hämeenlinna

Kansallinen kaupunkipuisto Hämeenlinna on maan ensimmäinen, vuonna 2001 määritelty kokonaisuus, joka käsittää alueena Aulangon ja Hämeen vanhaa linnaa ympäröivän Vanajaveden laakson.

Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueena yli 6 km pitkän ja noin 5 km leveän osuuden Vanajaveden laaksoa, kokonaisuudessaan 738 hehtaaria.

Kaupunkipuisto sisältää kattavan verkoston kevyen liikenteen reitistöä, jonka ansiosta alue on myös merkittävä sekä kaupungin asukkaiden että matkailijoiden virkistysalue.

Kansallinen kaupunkipuisto Hämeenlinna

KUVA: Kaupunkipuiston alueelta löytyy kuvan opasteita, jotka auttavat löytämään keskeisiä osia alueesta. Kuvan opaste on Hämeenlinnan rautatieaseman yhteydessä.

Kohokohtina kansallisessa kaupunkipuistossa ovat mm. LinnanpuistoHämeen linnan alueella, Sibeliuksenpuisto, sekä Aulangon puistometsä, johon alue rajoittuu pohjoisessa päädyssään.

Alueena kansallinen kaupunkipuisto sisältää kaupunkiluonnon kannalta tärkeitä luonnonalueita, merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen, sekä puistoarkkitehtonisesti huomattavia puistoja.


Suomessa on Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston lisäksi myös neljä muuta samalla lailla määriteltyä aluetta, Porissa, Heinolassa, Hangossa, ja Porvoossa.