Laskettelu rinteet

Katsaus erilaisiin laskettelu rinteet luokitteluihin värikoodien avulla Euroopassa.

Euroopassa laskettelurinteet luokitellaan erityyppeihin yleisesti erilaisin värikoodein.

Se miten värejä käytetään voi kuitenkin vaihdella maasta toiseen, joten tarkista aina erikseen kunkin maan kohdalla mistä rinnetyypistä on kunkin värin kohdalla kyse.

Yleisesti voimassa oleva luokitus Euroopan rinteissä on kuitenkin sellainen, että sinisellä merkityt rinteet ovat luonteeltaan helppoja, punaiset keskivaikeita, ja mustat rinteet ovat ekspertti luokan rinteitä.

Rinteiden värit voivat olla merkittynä erilaisiin muotoihin, muttei kuitenkaan kaikkialla euroopassa. Esimerkiksi Saksan laskettelujärjesjestö DSV määrittelee värit käytettäviksi pyöreän muotoisiin kuvioihin.

Pohjois-Amerikassa rinteiden luokittelu perustuu tiukkojen sääntöjen puitteissa rinteen jyrkkyyteen, mutta tätä samaa sääntöä ei noudateta niin tarkasti Euroopassa.

Vähemmän jyrkkä laskettelurinne voi olla luokiteltuna Euroopassa vaikeammaksi kuin jyrkkä rinne, jos se esimerkiksi on kapeampi ja vaatii laskettelijalta parempaa laskettelutaitoa läpipääsyyn esimerkiksi tiukkojen kurvien tai paljaiden kivipintojen vuoksi.

Vihreä (Espanja, Ranska, Pohjoismaat, Britannia, Puola)

Vihreät rinteet ovat ns. aloittelijan tai vasta-alkajan rinteitä, joiden profiili on tyypillisesti isoja, laajoja, hienovaraisesti kaartuvia rinteitä, yleensä sijoitettuna laskettelu alueen pohjan läheisyyteen.

Sininen

Siniset rinteet tarjoavat helppoja reittejä, ja ovat lähes aina hyvin trimmattuja ja usein myös matalassa kulmassa kaartuvia.

Usein sinisen rinteen jyrkkyys ei saa ylittää 25% paitsi poikkeuksellisilla laajoilla osioilla rinnettä.

Punainen

Punainen on Euroopassa yleisesti keskivaikean rinteen merkintänä, ja tarjoaa jyrkempiä ja/tai kapeampia laskuja kuin siniset rinteet.

Punaiset rinteet ovat tyypillisesti hyvin huoliteltuja, ellei reitin kapeus esimerkiksi estä trimmaustoimia.

Yleisesti ottaen punaisen rinteen jyrkkyys Euroopassa ei saa ylittää 40% kulmaa, paitsi poikkeuksellisilla lyhyillä, laajoilla alueilla.

Musta

Musta väri tarkoittaa Eurooppalaisten rinteiden kohdalla usein ekspertti luokan rinnettä.

Mustat rinteet ovat tyypillisesti luonteeltaan jyrkkiä, mutta luokituksen sisään mahtuu rinteitä aina hieman punaista vaativimmista rinteistä aina erittäin jyrkkiin laskuihin.

Euroopan maista Ranska pitää, yleisesti ottaen, suurempaa erottelua punaisten ja mustien rinteiden välillä.

Kaksois tai Kolmois Musta Timantti (Pohjoismaat)

Kaksois tai kolmois musta timantti rinne on käytössä pohjoismaiden alueella, ja tällaiset rinteet ovat luokaltaa hyvin tai erittäin vaikeita rinteitä.

Oranssi (Itävalta, Sveitsi)

Oranssi väriluokitus on käytössä Itävallassa ja Sveitsissä, ja nämä rinteet ovat luokaltaan erittäin vaativia.

Keltainen

Euroopassa on viime vuosina joitakin rinteitä uudelleenluokiteltu mustasta keltaiseksi.

Tämä muutos on tehty erittelemään hiihtoreittiä, huolittelematonta ja vartioimatonta rinnettä, joka on kuitenkin laskettelukeskuksen rinnevalikoimaa.


Esimerkkeinä tällaisista rinteistä on usein käytetty Stockhorn aluetta Zermattissa sekä Tortin rinteitä Verbierissä.