Laskettelu sukset

Vinkkejä laskettelu sukset valintaan laskettelijatyypin, mittasuhteiden, sivuleikkauksen, ja pituuden suhteen.

Perinteisesti yksi tärkeimmistä suksien valintaan vaikuttavista tekijöistä on ollut se, onko ostaja ollut luokiteltavissa aloittelijaksi, harrastelijalaskettelijaksi, tai edistyneeksi lajissa.

Nykyisin kuitenkin lähes kaikki laskettelu sukset tarjoavat aloittelijalle mahdollisuuden nauttia lasketteluharrastuksesta, kun taas edistyneemmät voivat pyrkiä parantamaan suoritustaan varsinkin kiinnittämällä huomiota suksen joustavuuteen ja sivuleikkaukseen.

Kolme tekijää jotka todennäköisesti vaikuttavat eniten suksien valintaan laskettelijan kokemustasosta riippumatta ovat suksien mittasuhteet, sivuleikkaus, ja pituus.

Suksien mittasuhteet mitataan niiden leveyden suhteen kolmesta kohdasta: kahdesta leveimmästä kohdasta, kärki-ja peräosasta, sekä myös sen kapeimmasta kohdasta, keskiosasta.

Mittasuhteet kertovat ostajalle kuinka sukset tulevat reagoimaan liikkeisiisi rinteessä ja niiden avulla voi kohdentaa oston oikean tyyppiseen sukseen oikeita laskettelutyylejä ja paikkoja varten.

Suksen kärki vaikuttaa varsinkin laskettelukäännöksien tekoon. Leveä kärki kantaa paremmin pehmeällä lumella, kun taas kovalla lumella leveä kärki ja kapeampi keskiosa tarjoavat suksen, jonka parhain käyttötarkoitus on lyhyille, tiukille käännöksille.

Laskettelusuksien keskiosa on tyypillisesti kaikkein tärkein osa tuloksien kannalta. Kapea keskiosa mahdollistaa tiukkojen nopeiden käännösten teon rinteessä, varsinkin hyvin hoidetuissa laskettelukeskusrinteissä.

Tällaiset laskettelu sukset myös liikkuvat kantilta kantille nopeammin. Leveämpi keskiosa puolestaan tarjoaa enemmän kantopinta-alaa, jonka takia sellaisia suksia käytetään varsinkin pehmeällä alustalla ja puuterilumi rinteissä.

Suksien peräosa auttaa laskettelijaa pitämään käännökset kontrollissa, ja niiden mittasuhteella on eniten merkitystä edistyneille laskettelijoille, jotka usein haluavat leveämmän peräosan suksiinsa.

Kun tarkoitus on tehdä nopeita, tiukkoja käännöksiä rinteessä, leveämpi peräosa kontrolloi sivusuuntaisia luisuja, joka auttaa pitämään nopeutta yllä.

Aloittelijoiden käytössä kuitenkin kapeammat takaosat ovat usein suositumpi vaihtoehto, koska ne soveltuvat paremmin laajoihin, hitaisiin käännöksiin.

Kärki/keski/perä osien mittasuhteet ilmoitetaan erotetaan suksien esittelyissä yleensä kauttamerkillä (“/”).

Mittasuhteiden ohella suksien sivuleikkaus on tärkeä tekijä, ja kertoo suksien toimivuudesta käännöksissä. Mitä pienempi sivuleikkauksen mitta (ilmoitetaan metreinä), sitä nopeammin laskettelusukset kääntyvät.

Sivuleikkaus tarkoittaa sitä käyrää muotoa, jonka suksen reuna muodostaa. Käyrän muodon muodostaman ympyrän keskimitta on suksen kääntymä-mitta.

Sukset joilla kääntymämitta on alhainen, suoriutuvat paremmin lyhyen keskimitan käännöksistä.

Isomman numeron kääntymämittaiset sukset toimivat parhaiten isoihin käännöksiin, joissa ne pitävät nopeuden paremmin ja mahdollistavat helpomman liukuvan käännöksen tiukan kanttauksen sijasta.

Suksien valintaan vaikuttaa usein myös muita tekijöitä, kuten suksien pituus, paino, ja laskijan kokemus.

Aikuisten laskettelusuksien pituus on tyypillisesti sellainen, että suksen perän ollessa kiinni maassa, kärjen tulisi kostettaa johonkin nenän ja kulmakarvojen väliselle alueelle.

Suksien paino, siten että kyseessä ovat joko normaalia pidemmät tai leveämmät sukset, voi olla auttava tekijä isompiraamisille laskettelijoille, koska tällaisten suksien ylimääräinen pinta-ala auttaa usein painon jakautumista sukselle.

Myös laskettelukokemus saattaa vaikuttaa suksen valintaan, ja aloittelijat usein valitsevat hieman lyhyempiä suksia, koska ne ovat helpompia kontrolloida käännöksissä.

Edistyneemmät puolestaan usein valitsevat sukset sen mukaan millaisen laskettelukokemuksen he haluavat. Lyhyemmät sukset tarjoavat paremman kontrollin nopeisiin käännöksiin, kun taas pidemmät soveltuvat paremmin laajoihin käännöksiin.

Suksien valmistusmateriaaleja on tarjolla useampiakin, mutta niiden välisillä eroilla on usein merkitystä vain edistyneimmille laskettelijoille.

Kun harkitset vanhojen suksien korvaamista uusilla, on hyvä muistaa että teknologia alalla kehitty erittäin nopeaa tahtia, varsinkin suhteessa suksien muotoon ja materiaaleihin, ja nämä uudet tuotteet saattavat auttaa parantamaan laskettelukokemustasi rinteessä huomattavastikin.


Vanhat sukset myös kuluvat ajan mittaan, ja niiden kuluminen vaikuttaa mm. siihen, miten hyvin sukset pysyvät kontrollissa vaativimmissa käännöksissä.