Omakustanne kirja

Katsaus omakustanne kirja julkaisun keinoihin ja tapoihin lisätä omakustanteen myyntiä.

Puhtaimmillaan omakustanne julkaiseminen tarkoittaa sitä, että julkaisija ottaa kustannukset kokonaisuudessaan kontolleen kirjan julkaisemisesta, ja hoitaa myös markkinoinnin, jakelun, varastoinnin, jne, itsenäisesti.

Tässä järjestelyssä kaikki oikeudet kirjaan pysyvät kirjailijalla, ja kirjailija saa myös kaikki tulot teoksen myynnistä.VIDEO: Yhdysvaltalainen omakustanteen tekijä kertoo CreateSpace (www.createspace.com) nimisen POD (print on demand) julkaisijan käytöstä. CreateSpace on Amazon.com verkkokirjakaupan omistama.

Yksi tämän prosessin hyvistä puolista on se, että kirjailija voi varmistaa tuotteen korkean laadun kaikissa suhteissa, eikä hänen tarvitse käyttää valmiiksi paketoitua itsejulkaisijoille suunnattua palvelukokonaisuutta, joita useat julkaisijat ja erilaiset painotalot tarjoavat.

Tällaisia paketteja tarjoavat julkaisutalot ottavat julkaistakseen tyypillisesti kaikkien kirjailijoiden teokset riippumatta laadusta tai tuotteen mahdollisuuksista markkinoilla.

Tällaiset julkaisutalot tekevätkin pääosan tuotostaan kirjailijoiden maksamista maksuista, eivätkä kirjojen myynnistä, ja kirjailija maksaa myös tässä järjestelyssä kustannukset painamisesta ja ottaa kantaakseen kaikki julkaisuun liittyvät riskit.

Yksi tyyppi julkaisutaloista ottaa kirjoja julkaistavaksi oman brändinsä nimen alla, ja siten on valikoiva mitä tuotoksia yritys julkaisee.

Tässäkin järjestelyssä julkaisija ottaa kirjailijalta maksun tuotoksen painamisesta ja sitomisesta, mutta kantaa osan muista kustannuksista liittyen editointiin, jakeluun, varastointiin, ja osittain myös markkinointiin, vaikkakin näiden oheispalveluiden taso on tyypillisesti hyvinkin vaatimaton.

Samoin kuin perinteisessä kaupallisessa julkaisutoiminnassa, kirjat omistaa julkaisija, ja kirjailija saa kustakin myydystä kirjasta rojalti-maksun.

Yksi omakustanne kirja muodoista on myös mikrojulkaisu toiminta, jossa kirjailija kustantaa käyttäen tehokkaita julkaisukeinoja, kuten esimerkiksi sähköisiä e-kirjoja käyttäen, tietylle mikromarkkinalle, joka on kohderyhmänä niin pieni, etteivät perinteiset julkaisutalot ole kiinnostuneita siitä.

Tällaista mikrojulkaisutoimintaa varten löytyy erityisiä julkaisutaloja, jotka auttavat kirjojen myynnissä, luomisessa, painamisessa (jos kirjaa myydään fyysisessä muodossa), ja jakelussa.

Voit tukeutua myös ns. Print-on-demand (POD) painotaloihin omakustanteiden suhteen.

POD painamisen tuottajat ovat erikoistuneet varsinkin pienien julkaisumäärien painamiseen, joten voit joustavasti lisätä painomääriä omakustanteen suhteen kysynnän mukaan, joka vähentää taloudellista riskiä kirjan kysynnän suhteen.

Usein tällaiset POD julkaisutalot eivät valikoi painamiaan kirjoja laadun suhteen, ja useat toimivat netin kautta.

Netin kautta toimiminen tarkoittaa myös sitä, että näille julkaisutaloille voi lähettää painettavan tuotteen digitaalisessa muodossa, esimerkiksi Microsoft Word, teksti, tai HTML/RTF dokumenttina.

Usein POD julkaisutaloilla on tarjolla kirjailijoille erilaisia paketteja, tai vaihtoehtoisesti omakustanteen tilaaja voi tilata räätälöidyn painopaketin.

Usein lisämaksusta POD julkaisijoilta saa muitakin palveluita, kuten kirjan kannen suunnittelun ammatilaisen ohjauksessa, sisällön oikolukemisen ja editoinnin, indeksoinnin, sekä markkinoinnin.


Jotkin POD julkaisijat tarjoavat myös ISBN (International Standard Book Numbers) tunnuksen hankkimispalvelun, joka mahdollistaa kirjan haettavuuden tietokannoista ja myynnin nettikauppojen kautta.