Pielisjoen linna Joensuu

Pielisjoen linna Joensuu on kaupungin vanhin rakennus, vuodelta 1852, ja sijaitsee yhdellä Joensuun kauneimmista paikoista, Niskasaaressa.

Pielisjoen linnan historia sai alkunsa jo 1780-luvun alussa, jolloin Ruotsin vallan alla olleeseen Itä-Suomeen päätettiin rakennuttaa kruununmakasiini Pielisjoen varrelle, johon paikallinen kruunulle viljana maksettava vero kerättiin.

Tuolloinen versio makasiinista oli vielä nykyisen Joensuun kaupungintalon paikalla.

Pielisjoen linna Joensuu

KUVA: Pielisjoen linna, joka on toiminut vuodesta 2006 Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton rakennuksena, kuvattuna sen vierestä menevältä Siltakadulta.

Kun Joensuun kaupunki perustettiin 1848, oli historiallinen kruununmakasiini erittäin huonokuntoinen, jonka vuoksi uusi rakennus päätettiin rakentaa, mutta tällä kertaa Niskasaareen.

Pielisjoen linnaksi myöhemmin ristityn rakennuksen suunnitteli Helsingissä toiminut senaatin intendenttikonttori, ja uusi makasiini valmistui vuonna 1852.

Kruununmakasiinin toiminta alkoi käydä tarpeettomaksi 1910-luvulta eteenpäin, kun viljan sijasta veroja alettiin maksaa rahana.

Niinpä, kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, entisen kruununmakasiinin tilat muutettiin puolustuskuntalaitoksen alaisen Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin tiloiksi.

Uuden toiminna myötä myös rakennuksen jälleenrakentaminen tuli ajankohtaiseksi, ja Pielisjoen linnaa tämä jälleenrakennus tehtiin arkkitehti Ole Gripenbergin (www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=15867882) piirustusten mukaisesti.

Tämä jälleenrakennustyö kesti 1928-1929, ja uusien avajaisten myötä myös rakennuksen viralliseksi nimeksi tuli “Pielisjoen Linna”.

Sotien jälkeen suojeluskunnat lakkautettiin, mutta paikka jäi Sotilaspiirin esikunnan käyttöön aina vuoteen 1967 saakka, jonka jälkeen tiloja vuokrattiin muun muassa eri yritysten tiloiksi.

Uusi renessanssi Pielisjoen linnalle alkoi vuonna 1992, kun se peruskorjattiin, ja ulkoasu ja huonejärjestys korjattiin vuoden 1928 suunnitelmien mukaisiksi.


Jällenrakennuksen myötä tilat toimivat ensin Joensuun yliopiston tutkimusyksikön tiloina, ja tiloihin muutti vuonna 2006 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (www.pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto).