Suomen kasarmi Hämeenlinna

Suomen kasarmi Hämeenlinna on suurelta osaltaan 1910-luvulla rakennettu tiiilinen kasarmikokonaisuus kaupungin keskustan tuntumassa.

Suomen Kasarmi sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin keskustan länsipuolella sijaitsevassa Myllymäen kaupunginosassa, joka on ollut asuttuna 1850-luvulta saakka.

Alueelle syntyi Krimin sodan aikaan ruotujakoinen sotaväenpataljoona, jota varten kaupungin kauppiaat rakennuttivat Myllymäen hautausmaata vastapäätä vuonna 1853 puisen maneesin.

Suomen kasarmi Hämeenlinna

KUVA: Suomen kasarmin miehistörakennusten julkisivua Turuntieltä kuvattuna.

Jääkäripatteriston tykkimuistomerkki Hämeenlinna

KUVA: Kasarmialueen yhteydestä löytyy Jääkäripatteriston tykkimuistomerkki vuodelta 1976, jonka on suunnitellut Heikki Aitola, myös Hämeenlinnan kaupunginkirjaston päärakennuksen suunnitellut arkkitehti. Muistomerkin tykit (reunoilla mallia 122 H 09 Krupp ja keskimmäinen 122 H 10 Schneider) ovat ensimmäisiä, jotka tulivat jääkärien mukana Saksasta Suomeen itsenäisyydenajan alussa.

Kun Suomen suuriruhtinaskunnassa tuli voimaan yleinen asevelvollisuus vuonna 1878, maneesin paikalle alettiin rakentamaan tiloja Suomen 7. Tarkk’ampujapataljoonalle, ja tiloista ensimmäiset olivat puurakenteisia.

Näistä arkkitehti August Bomanin suunnittelemista alkuperäisistä puisista miehistörakennuksista jäljellä on vielä yksi, Vuorikadun vieressä oleva tila.

Aluetta laajennettiin puisilla 1880-luvulla rakennetuilla aliupseerien asuintalolla, upseerien asuintaloilla, päävartiolla, kerhorakennuksella, sekä toimistorakennuksella, jotka kaikki ovat edelleen jäljellä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa venäläisten joukkojen määrä Hämeenlinnassa kasvoi huomattavasti, ja tämän muutoksen myötä Venäjän tsaari aloitti suuren rakennusohjelman, jonka myötä Suomen Kasarmille tuli 1910-luvun alkupuolella kolme tiilistä miehistörakennusta sekä upseerikerho.

Itsenäisyyden ajalla tiloissa toimi aina vuoteen 1977 kenttätykistöjoukkoja, ensin vuodesta 1921 mm. Jääkäritykistörykmentti, ja myöhemmin, vuodesta 1957, Jääkäripatteristo.

Alueelta löytyy kaupungin pystyttämä tykistöjoukkojen muistomerkki, jossa on lueteltu kaikki Suomen Kasarmilla toimineet kenttätykistöjoukot.


Nykyisin kasarmialue toimii Läntisen maanpuolustusalueen esikunnan ja Hämeen sotilasläänin esikunnan toimitiloina.