Tampereen yliopisto

Yhteiskuntatieteellisesti painottunut Tampereen yliopisto on yksi maan suurimmista yliopistoista noin 15 000 oppilaallaan.

Yliopisto on perustettu vuonna 1925, alkuun nimellä Kansalaiskorkeakoulu, Helsingissä sijaitsevissa tiloissa.

Perustamisvuonna opiskelijoita oli kaikkiaan 72, ja tarjolla olleisiin tutkintoihin kuuluivat sanomalehtimiestutkinto, hallinnollinen tutkinto ja osuustoimintatutkinto.

Tampereen yliopisto

KUVA: Näkymä yliopiston vuonna 1960 valmistuneeseen päärakennukseen, jonka on suunnitellut Toivo Korhonen, osoitteessa Kalevantie 4, aivan Tampere-talon vieressä.

Kansalaiskorkeakoulun nimi muutettiin vuonna 1930 muotoon Yhteiskunnallinen korkeakoulu (YKK), yhdessä opinahjon suuntautumismahdollisuuksien laajentamisen kanssa.

Vuonna 1956 koulutuslaitosten sijainteja uudelleenjärjesteltiin valtakunnallisesti, jonka yhteydessä päätettiin myös YKK:n siirrosta Tampereelle, mikä toteutettiin vuonna 1960.

Uuden sijainnin myötä korkeakoulu alkoi laajentua koulutusaloiltaan, ensin humanistinen tiedekunnan, sitten nykyisen kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan muodossa, ja tässä vaiheessa (vuonna 1966) opinahjo sai myös nykyisen nimensä.

Laajentuminen on jatkunut aina nykypäivään asti, ja mukaan toimintaan ovat tulleet Informaatiotieteiden tiedekunta (2001), Kasvatustieteiden tiedekunta (1974), sekä Lääketieteellinen tiedekunta (1972).

Monille ei-oppilaille yliopisto on saattanut tulla tutuksi Radio Moreenin (moreeni.uta.fi) muodossa, taajuus Tampereella 98,4 MHz (tarjolla myös verkkolähetykset). Moreeni on Suomen ainoa yliopiston omistama paikallisradio.

Kuuluisiin Yliopiston entiseen oppilaisiin kuuluvat muun muassa pääministeri Kalevi Sorsa (fi.wikipedia.org/wiki/Kalevi_Sorsa) ja yhteiskuntatieteiden maisteri Simo Frangén (fi.wikipedia.org/wiki/Simo_Frangén).


Jos haluat käydä tutustumassa yliopiston eri tiloihin osana kaupungissa käyntiäsi, tarjolla oleviin palveluihin kuuluvat mm. erilaiset kahvilat, ravintoloita, kirjakauppoja, ja muita palveluita, jotka on lueteltu netti-osoitteessa www.uta.fi/palvelut/vierailijalle.html.