Tarton yliopisto

Tarton yliopisto on Viron vanhin ja merkittävin korkeakoulu, jonka päärakennuksena toimii J.W.Krausen suunnittelema, empireklassistisen arkkitehtuurityylin rakennus.

Tartu Ülikool eli kaupungin yliopisto on maan vanhin, vuonna 1632 Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolfin perustama, jossa opiskelee vuosittain noin 17 500 opiskelijaa.

Alkuun nimellä “Academia Dorpatensis” toiminut yliopisto suunniteltiin ruotsalaisen Uppsalan yliopiston esikuvan mukaiseksi korkeamman tason oppimisen keskukseksi.

Tarton yliopisto

KUVA: Yliopiston päärakennuksen julkisivua Ülikooli-kadun varrella.

Yliopiston päärakennus, joka edustaa klassismin arkkitehtuurityyliä doorilaisine pylväineen ja valmistui vuonna 1805, on yksi kauneimmista rakennuksista Tartossa.

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Johann Wilhelm Krause, ja sisätiloiltaan sen suunnittelussa arkkitehti otti inspiraatiota varsinkin 1700- ja 1800-luvun kartanorakennuksista.

Muihin Krausen kuuluisiin töihin kaupungissa kuuluvat Tarton tähtitorni (vuodelta 1810) sekä Toomemäen vanha anatomian laitos (1805).

Päärakennuksen ohella yliopisto käyttää nykyisin 150:tä eri rakennusta, joista 30 sijaitsee kaupungin ulkopuolella.

Yliopistosta löytyy 9 eri tiedekuntaa:

  • luonnontieteellinen ja teknologian tiedekunta
  • filosofinen tiedekunta
  • liikuntatieteiden tiedekunta
  • lääketieteellinen tiedekunta
  • matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden tiedekunta
  • oikeustieteellinen tiedekunta
  • taloustieteiden tiedekunta
  • teologinen tiedekunta
  • yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Näiden lisäksi yliopiston toimintaan kuuluu 5 ammattikorkeakoulua eri puolilla maata, Tarton ohella paikkakunnilla Pärnu, Türi, Narva, ja Viljandi.


Yliopiston merkitys Tarton arkipäiväiselle elämälle on merkittävä, sillä noin 1/5 kaupungin 100 000 asukkaasta on kunkin lukuvuoden aikana yliopisto-opiskelijoita.