Yhdysvallat uskonto

Yhdysvallat uskonto ja sen harjoittaminen on säädelty maan perustuslaissa vapaaksi, mutta maa on suurimmilta osiltaan kristitty valtio.

Vuonna 2000 väestönlaskennan mukaan maan asukkaista 54% oli protestantteja, 24% Roomalais-katolisen Kristinuskon harjoittajia, 2,2 % juutalaisia, ja 14% ei ilmoittanut harjoittavansa mitään uskonnoista.

Muut uskonnot, kuten Islam, Buddhismi, Hinduismi ja muut olivat edustettuna tutkimuksessa yhteensä noin 6% osuudella.

Yhdysvaltain perustuslaki määrittelee kirkon ja valtion erillisyyden ja maan perustuslakiin tehty ensimmäinen muutos sanoo että “kongressi ei tee yhtään lakia perustuen kunnioitukseen tiettyä uskontaa kohtaan”.

Maan seteleissä on lukenut kuitenkin “In God We Trust” (“Luotamme Jumalaan”) vuodesta 1864 alkaen ja se on ollut kongressin päätöksellä myös maan virallinen motto vuodesta 1956.

Isoimmat protestantti Kristinuskon uskontokunnat maassa ovat Baptistit, Metodistit, Luterilaiset, Presbyteerit, ja Episkopaalit.

Maan alueista voimakkaasti uskonnolliseksi eteläisen Babtismin “raamattuvyöhykkeeksi” (Bible Belt) kutsutaan aluetta joka kulkee Oklahoman, Arkansasin, Mississippin, Tennesseen, ja Kentuckyn läpi.


Muita varteenotettavia uskontokuntia maassa ovat esimerkiksi Islamin uskoisten Nation of Islam, Religious Society of Friends (Kveekarit), Amishit (Pennsylvanian osavaltiossa), Mormonit (Utahissa), sekä Jehovan todistajat.