Yhdysvaltojen talous

Yhdysvaltojen talous nojaa maan traditioon vapaan markkinatalouden kehtona sekä oikeuslaitokseen joka tukee omistusoikeuksia ja vahvistaa sopimuksia.

Keskeinen maan talouden historiallinen toimitapa on ollut taloudellinen vapaus, jossa yksityinen sektori on ollut päätekijä sen suhteen, mitä maa tuottaa ja missä määrin.

Tätä taustaa ovat tukeneet oikeuslaitoksen lisäksi maan hallinto, jonka luoma toimintaympäristö on tarjonnut kansainvälisesti katsoen vähän sääntelyä ja valtion ohjausta toiminnalle.

Yhdysvaltojen taloudellisen toiminnan suhteen maa on rikas mineraali resurssien sekä viljeltävän maa-alan suhteen, ja pääasiassa Yhdysvaltojen ilmasto-olosuhteet ovat maltilliset.

Kansainvälisen taloudellisen aktiviteetin edistäjänä USA:ssa toimivat sen laajat rannikko-alueet sekä Atlantin että Tyynen valtameren alueilla.

Maan alueella on myös useita sisämaahan pitkälle ulottuvia jokia, ja Great Lakes (viisi suurta sisämaan järveä) alue, jotka tarjoavat lisämahdollisuuksia vesiteitse tapahtuvaan taloudellisiin kuljetuksiin.

Maan teollisuuden työvoima oli pääasiassa siirtolaisia ja heidän jälkeläisiään Euroopasta tai entistä orjatyövoimaa ja heidän jälkeläisiään Afrikasta aina Ensimmäiseen Maailmansotaan saakka.

1900-luvun ilmiö työvoiman rakenteen suhteen on ollut voimakas muuttoliike Latinalaisesta Amerikasta sekä Aasiasta, hyvien työskentelymahdollisuuksien ja korkeiden palkkojen houkuttelemina.

Yksi maan taloudelliseen menestykseen vaikuttavia tekijöitä on ollut hyvä työvoiman liikkuvuus, joka on mahdollistanut maan talouden nopean sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin.

Yhdysvaltojen talouden vetureina ovat toimineet kautta aikojen erilaiset osakeyhtiöt ja massatuotannon metodit.

USA:n erittäin kehittyneet rahoitusmarkkinat, joihin kuuluvat erilaiset osakemarkkinat, pankit, ja yksittäiset sijoittajat, ovat myös edistäneet maan taloudellista menestymistä, säästöjen ohjautuessa tehokkaasti tuottavaan toimintaan.

Kansainvälisissä vertailuissa Yhdysvaltain talous on usein luokiteltu maailman parhaiten toimiviin kuuluvaksi, ja esimerkiksi sen kilpailukyky rankattiin maailman toiseksi parhaimmaksi vuoden 2009-10 Global Competitiveness Report raportissa (www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm).

Maan teollisuuden ja palvelujen pääaloja ovat varsinkin:

 • petrokemikaaliteollisuus,
 • terästeollisuus,
 • ajoneuvojen valmistus,
 • lentokoneteollisuus,
 • telekommunikaatio,
 • kemikaalituotanto,
 • luovat palvelualat,
 • elektroniikkateollisuus,
 • ruoan tuotanto,
 • kulutustavarateollisuus,
 • metsäteollisuus,
 • kaivostoiminta, ja
 • puolustusteollisuus.

Maan työvoima (mukaanlukien työttömät) on virallisesti noin 155 miljoonaa, mutta maassa on pitkään ollut iso tilastoimattoman työvoiman joukko, lähinnä maahan laittomasti tulleista siirtolaisista.

Maan suurimmat kauppakumppanit vientitavaroiden suhteen ovat Kanada 21.4%, Meksiko 11.7%, Kiina 5.6%, Japani 5.4%, Saksa 4.3%, ja Iso-Britannia 4.1%.

Suosituimmat vientitavaraluokat ovat  teolliset jalostetut tuotteet 29.8%, tuotantolaitteet 29.5%, kulutustavarat (pl. autot) 12.4%, ajoneuvot ja ajoneuvojen osat 9.3%, ruoka, rehutuotteet, ja juomat 8.3%, lentokoneet ja lentokoneiden osat 6.6%, ja muut kategoriat 4.1%.

Maan suurimmat kauppakumppanit tuontitavaroiden suhteen ovat Kiina 16.9%, Kanada 15.7%, Meksiko 10.6%, Japani 7.4%, ja Saksa 7.4%.

Suosituimmat Yhdysvaltojen talous tuontitavaraluokat ovat kulutustavarat (pl. autot) 23.0% tuonnista, polttoaineet 22.1%, tuotantokoneet ja -välineet 19.9%, teolliset jalostetut tuotteet (pl. polttoaineet) 14.8%, moottoriajoneuvot ja ajoneuvojen osat 11.1%, ruoka, rehutuotteet, ja juomat 4.2%, lentokoneet ja lentokoneiden osat 1.7%, ja muut kategoriat 3.2%.


Maan bruttokansantuotteesta (BKT, $ 14 441 miljardia) maataloustuotanto muodostaa 0.9% osuuden, teollisuus 20.6%, ja palvelut 78.5%.